Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 462 | Cật nhập: 5/18/2017 2:47:51 PM | RSS

Chúng tôi nhận lắp đặt toàn bộ hệ thống sơn tĩnh điện hoặc các bộ phận riêng lẻ sau đây:

Buồng phun sơn tự động

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á

Buồng phun sơn bán tự động

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á

Hệ thống khí nén ( khí sạch)

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á

Lò sấy sơn

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á

Hệ thống băng chuyền tải sản phẩm

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á

Hệ thống thu hồi bột sơn ( Cyclone/Filter)

Nhận Thi Công Tất Cả Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện Khu Vực Đông Nam Á