Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Chúng tôi nhận lắp đặt toàn bộ hệ thống sơn tĩnh điện hoặc các bộ phận riêng lẻ sau đây:

Buồng phun sơn tự động

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Buồng phun sơn bán tự động

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Hệ thống khí nén ( khí sạch)

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Lò sấy sơn

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Hệ thống băng chuyền tải sản phẩm

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Hệ thống thu hồi bột sơn ( Cyclone/Filter)

Dịch Vụ Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Sơn Tĩnh Điện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *